Media o Rowerowym Domu Kultury

Kto nam pomaga propagować naszą ideę?

Radio i telewizja

Radio Koszalin – relacja ze Smołdzina

WTK Poznań

RDK w telewizji

Zajawka wyprawy – DzikusTV

Radio Koszalin – relacja z Główczyc

Radio Trójka – wywiad z dziewczynami

Magazyny internetowe

Chcesz się tu znaleźć?

Reprezentujesz gazetę, portal, radio lub inne medium? Masz ciekawy pomysł albo chcesz z nami porozmawiać?

Współpracujmy